Όροι Χρήσης

/Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Γενικές Πληροφορίες

H ιστοσελίδα www.www.checkyourcar.gr είναι ηλεκτρονικός ενημερωτικός χώρος των υπηρεσιών της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο: “CHECK YOUR CAR”  και το ηλεκτρονικό κατάστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ένας από τους τρόπους διάθεσης των υπηρεσιών της. Η επιχείρησή μας έχει εγγραφεί στο αρμόδιο Μητρώο ΓΕΜΗ. Η έδρα της επιχείρησής μας βρίσκεται ΗΠΕΙΡΟΥ 49 Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ 15231. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 211 40 90 709 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση checkyourcar@www.checkyourcar.gr

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος. Για το λόγο αυτό  ισχύουν οι κανόνες του ελληνικού Αστικού Κώδικα που διέπουν τις δικαιοπραξίες, γενικά και ειδικότερα την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος σύμφωνα με το άρ. 3Β , 3Θ, 3ιβ του νόμου 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η “CHECK YOUR CAR” παρέχει υπηρεσίες ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων στο χώρο και την στιγμή που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος με τη χρήση ειδικού φορητού ελεγκτικού/διαγνωστικού εξοπλισμού. Δεν παρέχει υπηρεσίες επισκευής, service.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας και κάνοντας χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών μας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης αυτής και τους όρους των παρεχομένων υπηρεσιών μας τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως του ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως αναφέρονται στους παρόντες γενικούς όρους τους οποίους οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά.

Η χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών σημαίνει αυτόματα και ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων χρήσεως, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, της πολιτικής των  ν αποποίησης ευθυνών και παρέχει συγκατάθεση, έγκριση, συναίνεση και συμφωνία για τη χρήση της σελίδας www.www.checkyourcar.gr και των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης.

Αν ο χρήστης/επισκέπτης της σελίδας διαφωνεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση της σελίδας www.www.checkyourcar.gr και των παρεχομένων υπηρεσιών της.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η CHECK YOUR CAR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Αν ο χρήστης δεν κατανοεί οτιδήποτε σχετικά με τους όρους χρήσης ή των παρεχομένων υπηρεσιών οφείλει να επικοινωνήσει και να διατυπώσει εγγράφως τις απορίες του ηλεκτρονικά στο e-mail:info@www.checkyourcar.gr ή με φυσικό τρόπο αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση της επιχείρησης ΗΠΕΙΡΟΥ 49 Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ 15231.

Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης της σελίδας διατυπώσει εγγράφως απορίες ή αντιρρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο της σελίδας, δεν σημαίνει ότι παύει να αποδέχεται, να συναινεί και να συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση της σελίδας ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η αποδοχή της χρήσης της σελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα αυτή απευθύνονται σε ενήλικα και δικαιοπρακτικώς ικανά πρόσωπα.

Απαγορεύεται η άσκοπη ή και κακόβουλη ζήτηση της υπηρεσίας μας. Η εταιρία με διακριτικό τίτλο “CHECK YOUR CAR” επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την παροχή δικαστικής προστασίας και ικανοποίηση της ζημίας της από την άσκοπη ή και κακόβουλη ζήτηση των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Ασφάλεια

Η “CHECK YOUR CAR” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα δεν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέλους.

Η οικονομική συναλλαγή πραγματοποιείται από το περιβάλλον της Viva Payments στο οποίο μεταφέρεται ο πελάτης εφόσον προβεί στην αγορά των υπηρεσιών της “CHECK YOUR CAR”.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος “CHECK YOUR CAR” επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα πληρωμής που χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα www.www.checkyourcar.gr είναι το Viva Wallet , το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ, ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και λειτουργεί με επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Έκδοσης Ηλεκτρονικού Χρήματος για λειτουργία εντός EOX-31.

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρηστή στην “CHECK YOUR CAR” είναι εμπιστευτικές και η “CHECK YOUR CAR” έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών

Η “CHECK YOUR CAR” δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Τρόποι Πληρωμής

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας επιλέξτε στη Μέθοδο Πληρωμής τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να πληρώσετε.

Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού VIVA WALETT ή με μετρητά κατά την παράδοση των υπηρεσιών μας.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της “CHECK YOUR CAR” δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express και DINERS.

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας, καθώς και τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται με τα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας.

Πληρωμή με τη χρήση VIVA WALETT:

Αν ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει, εφόσον διαθέτει ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALETT, με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού, ακολουθεί τη διαδικασία που είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον της VIVA PAYMENTS.

Πληρωμή με την παραλαβή των υπηρεσιών μας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει με απευθείας πληρωμή στο συνεργάτη της επιχείρησης, με μετρητά.

Το κόστος της υπηρεσίας ελέγχου για ένα όχημα είναι 60,00€. Το κόστος αυτό αφορά ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν εντός περιμέτρου 30 χλμ απο το κέντρο των Αθηνών των. Για ελέγχους εκτός περιμέτρου θα πρέπει συμφωνηθεί με τον πελάτη κατά περίπτωση και αναλόγως αποστάσεως.

Εφόσον η παραγγελία σας καταχωρηθεί κανονικά, θα σας αποσταλούν ενημερωτικά email στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας.

Οι Υπηρεσίες μας

Η “CHECK YOUR CAR” παρέχει υπηρεσίες ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων προκειμένου να βοηθήσει στην απόφαση αγοράς μεταχειρισμένου οχήματος είτε από έμπορο προς ιδιώτη και το αντίστροφο, είτε από ιδιώτη σε ιδιώτη.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος του αυτοκινήτου διενεργείται κατόπιν εντολής είτε του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου του οχήματος ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου είτε του εν δυνάμει αγοραστή του οχήματος εφόσον έχει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Εφόσον ο εντολέας της διενέργειας ελέγχου δεν είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος, υποχρεούται να το δηλώσει ρητά , καθώς και να δηλώσει, ότι ο έλεγχος διενεργείται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος εξουσιοδοτεί την επιχείρηση να παρέχει στον εντολέα της διενέργειας του ελέγχου όλες τις πληροφορίες ελέγχου καθώς και την ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Εφόσον είναι εξουσιοδοτημένο του ιδιοκτήτη πρόσωπο οφείλει να το δηλώσει επίσης ρητά και να δηλώσει, ότι ο έλεγχος διενεργείται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος εξουσιοδοτεί την επιχείρηση να παρέχει στον εντολέα της διενέργειας του ελέγχου όλες τις πληροφορίες ελέγχου καθώς και την ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου και την ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε άλλα πρόσωπα εκτός του εντολέα της.

Η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια της ανωτέρω δήλωσης, επομένως ο εντολέας ευθύνεται για την ακρίβεια της δήλωσής για οποιαδήποτε ζημία ή ευθύνη προκύψει στην “CHECK YOUR CAR” από την ανακρίβεια ή μη γνησιότητα της δήλωσης ή εξουσιοδότησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο εντολέας, ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεούται να επιδείξει στο μηχανικό της επιχείρησης τα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία του (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, ασφάλεια αυτοκινήτου, κάρτα καυσαερίων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.). Η επίδειξη των συνοδευτικών εγγράφων του οχήματος γίνεται επιτόπου, ενώ σε περίπτωση άρνησης επίδειξης αυτών ο μηχανικός δε θα προβαίνει σε έλεγχο TEST DRIVE του οχήματος αφού θα θεωρήσει ότι δε μπορεί να κυκλοφορεί νομίμως, ωστόσο θα διενεργήσει όλους τους υπόλοιπους ελέγχους.Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας θα οφείλει στην “CHECK YOUR CAR” την αμοιβή ως να είχε παρασχεθεί εξ ολοκλήρου η υπηρεσία.

Στην περίπτωση που ο ελεγκτής φτάσει στο σημείο του ελέγχου και ο έλεγχος δεν διενεργηθεί χωρίς υπαιτιότητα της “CHECK YOUR CAR” (π.χ καθυστέρηση άφιξης του οχήματος,  δυσχέρεια ιδιοκτήτη, πράξεις που δεν επιτρέπουν τον έλεγχο του οχήματος, ακαταλληλότητα σημείου ελέγχου, αδυναμία μετακίνησης ή αδυναμία κανονικής λειτουργίας του οχήματος κ.λ.π ) τότε ο εντολέας θα οφείλει στην “CHECK YOUR CAR” το ποσό των 30,00 € για την άσκοπη μετάβαση και την κάλυψη των εξόδων της μετάβασης του ελεγκτή στο σημείο.

Η “CHECK YOUR CAR” δεν προβαίνει σε καμία διασταύρωση των στοιχείων με υπηρεσίες του κράτους. Τα στοιχεία δεν ελέγχονται για τη νομιμότητα ή τη γνησιότητά τους. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της “CHECK YOUR CAR” σε περίπτωση που τα έγγραφα που επιδεικνύονται είναι ψευδή ή ανακριβή στο περιεχόμενό τους ή μη γνήσια. Οποιαδήποτε έλλειψη, παρατήρηση αναφερθεί στην αναφορά τεχνικού ελέγχου αφορά τη στιγμή του ελέγχου. Ο εν δυνάμει αγοραστής του οχήματος δεν απαλλάσσεται από τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων που πρέπει να κάνει πριν προβεί στην αγορά του οχήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπλέον τεχνικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ασφαλείας που περιγράφεται στην «ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ».

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος διενεργείται στο χώρο που υποδεικνύει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο εντολέας κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη, δηλαδή είτε σε χώρο συνεργείου, είτε σε χώρο που δεν είναι χώρος συνεργείου ή χώρος σχεδιασμένος για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται σε εξωτερικό χώρο, σε περιθώριο δρόμου ή άλλο χώρο στάθμευσης, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (νόμιμος χώρος στάθμευσης) ώστε αυτό να γίνει με ασφάλεια για το όχημα και τον μηχανικό.

Εφόσον οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, το όχημα μεταφέρεται με υπόδειξη του μηχανικού της επιχείρησης στον κοντινότερο εξωτερικό χώρο που εξυπηρετεί το σκοπό του ελέγχου και της ασφάλειας του οχήματος και των προσώπων. Αν ο εντολέας ή/και ο ιδιοκτήτης του οχήματος δε συμφωνούν με την υποδεικνυόμενη μεταφορά, θα θεωρείται ότι η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε από υπαιτιότητα του εντολέα και θα οφείλεται η ελάχιστη αμοιβή για τη μετάβαση του μηχανικού, η οποία ορίζεται στο ήμισυ της συνολικής αμοιβής.

Εφόσον οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ο μηχανικός δεν θα προβαίνει στον έλεγχο του οχήματος ή θα προβαίνει μόνο στο δυνατό για τις συνθήκες έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, θα θεωρείται ότι η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε εξ ολοκλήρου από υπαιτιότητα του εντολέα και θα οφείλεται η αμοιβή ως η υπηρεσία να είχε παρασχεθεί εξ ολοκλήρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση ειδικού φορητού εξοπλισμού, οπτικό έλεγχο, λειτουργικές δοκιμές και δοκιμή που πραγματοποιείται σε συνθήκες δρόμου (TEST DRIVE).

Ως εκ τούτου, μπορούν να αναφερθούν προβλήματα μόνο σε σχέση με τους ανωτέρω ελέγχους. Η αναφορά ή μη προβλημάτων από τον οπτικό έλεγχο και τη δοκιμή του αυτοκινήτου σε συνθήκες δρόμου που περιλαμβάνονται στην ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στηρίζονται στη γνώση και εμπειρία του μηχανικού και ως εκ τούτου δεν πιστοποιούν την ύπαρξη ή ανυπαρξία προβλημάτων που μπορούν να διαπιστωθούν με τους τρόπους του ελέγχου αυτού.

Ο έλεγχος του οχήματος γίνεται μόνο με διαγνωστικό εξοπλισμό και οι μηχανικοί της επιχείρησης διενεργούν ελέγχους χωρίς να επεμβαίνουν, αποσυναρμολογούν ή μετατρέπουν οποιοδήποτε μέρος, τμήμα ή εξάρτημα του οχήματος. Οι μηχανικοί της εταιρείας δεν μπορούν να προβούν σε καμία επισκευαστική επέμβαση, είτε μηχανολογική, είτε αισθητική ή οποιαδήποτε άλλη, στο όχημα που ελέγχεται.

Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει ελέγχους σε υβριδικά συστήματα ούτε σε συσσωρευτές (μπαταρίες)  αυτών. 

Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση μερών του οχήματος ή χρήση άλλου ειδικού εξοπλισμού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των συνθηκών ή του τρόπου διενέργειας του ελέγχου ή δεν χρησιμοποιείται από την εταιρεία ή έλεγχο που να απαιτεί μεγάλη χρονική ενασχόληση. Επομένως, η “CHECK YOUR CAR” ελέγχει προβλήματα του οχήματος που μπορούν να διαπιστωθούν με τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους (οπτικό, διαγνωστικό εξοπλισμό,TEST DRIVE). Συνεπώς, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της επιχείρησης από τη μη αναφορά προβλημάτων που δεν μπορούν να διαπιστωθούν με τους ανωτέρω τρόπους.

Η επιχείρηση “CHECK YOUR CAR” δεν προβαίνει σε κανενός είδους εκτιμήσεις ανταλλακτικών, επισκευών, ή επεμβάσεων που μπορεί να χρειάζεται το εξεταζόμενο όχημα δεδομένου ότι δεν προβαίνουμε σε κανενός είδους αποσυρναμολόγηση ή επέμβαση στο εξεταζόμενο όχημα, ούτε υπάρχει δυνατότητα ελέγχου τιμών ανταλλακτικών, αναλωσίμων ή εκτίμησης οιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας επισκευής, service κ.λ.π. Για την κοστολόγηση των απαιτούμενων εργασιών, επισκευών ή ανταλλακτικών που πιθανόν να χρειάζεται το εξεταζόμενο όχημα φέρει ακέραια την ευθύνη ο εντολές που οφείλει να ερευνήσει και να αξιολογήσει προκειμένου να αποφασίσει για την αγορά ή όχι του ελεγχόμενου οχήματος. 

Η επιχείρηση “CHECK YOUR CAR” δεν προβαίνει σε κανενός είδους εκτίμηση αξίας του εξεταζόμενου οχήματος ούτε εκφέρει άποψη για την πιθανή αξία του. Συνεπώς ο εντολές φέρει ακέραια την ευθύνη για την αγορά ή ΄την μη αγορά του εξεταζόμενου οχήματος

Η επιχείρηση “CHECK YOUR CAR” δεν δύναται να ελέγξει τμήματα οχημάτων που έχουν υποστεί μετατροπές, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένες από τον κατασκευαστή του οχήματος όπως αλλαγές κινητήρα, αλλαγή τύπου καυσίμου (υγραεριοκίνηση) κ.λπ. Επομένως, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της “CHECK YOUR CAR” από τη μη αναφορά προβλημάτων για τα τμήματα οχημάτων που έχουν υποστεί τις ανωτέρω μετατροπές.

Η επιχείριση “CHECK YOUR CAR”  δεν δύναται να ελέγξει την σωστή λειτουργία συστημάτων ασφαλείας των οχημάτων (ABS,ESP, AIR BAG κ.λ.π ) για τα οποία ο έλεγχος της  σωστής λειτουργίας ή μη σωστής λειτουργίας  μπορεί να γίνει μόνο από τις ενδεικτικές λυχνίες που διαθέτει το κάθε όχημα. Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των συστημάτων ασφαλείας δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά τίθενται σε λειτουργία αυτόματα σε ακραίες συνθήκες χρήσης του οχήματος οι οποίες δεν μπορούν να προσομοιωθούν με ασφάλεια κατά το TEST DRIVE.

Η εταιρία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οχήματος (TEST DRIVE, ανύψωση σε ράμπα κ.λπ.). Αυτό δεν απαλλάσσει τον εντολέα του ελέγχου από την οφειλή ή μέρος της οφειλής προς την “CHECK YOUR CAR” δεδομένου ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν.

Η εταιρία “CHECK YOUR CAR” δεν μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα της ένδειξης του χιλιομετρητή αν αυτός έχει αλλοιωθεί με δόλο.

Η “CHECK YOUR CAR”  δεν αναγνωρίζει καμία επικαλούμενη προφορική αναφορά οιουδήποτε φέρεται να έχει πραγματοποιήσει έλεγχο οχήματος παρά μόνο την γραπτή αναφορά που ακολουθεί  κάθε πραγματοποιημένο έλεγχο. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περιγράφει ενδεικτικά: α) φθορές και προβλήματα που μπορούν να αναγνωριστούν με οπτικό έλεγχο του αμαξώματος (πάτωμα, ράμφη, θόλοι κ.λπ.), των μηχανικών μερών (διαρροές υγρών, εμφανή μηχανικά τμήματα όπως εξάτμιση, ιμάντες, βάσεις, φούσκες κ.λπ.), των εμφανών επιμέρους τμημάτων του οχήματος (τροχοί, ελαστικά, εσωτερικό σαλόνι κ.λπ.), β) φθορές και προβλήματα που μπορούν να μπορούν να αναγνωριστούν με λειτουργικές δοκιμές των ηλεκτρικών λειτουργιών (διακόπτες, μπουτόν, φωτισμοί, περιφερειακούς εξοπλισμούς κ.λπ.), γ) φθορές και προβλήματα που μπορούν να αναγνωριστούν με χρήση εξοπλισμού (πολύμετρα, βολτόμετρα, παχύμετρα κ.λπ.), καθώς και αναφορές σφαλμάτων που έχουν καταγραφεί στο σύστημα CAN (Controller Area Network – Δίκτυο περιοχής ελεγκτών) όταν αυτό διατίθεται από το μοντέλο του ελεγχόμενου αυτοκινήτου μέσω διαγνωστικού εξοπλισμού (OBD II).

Επίσης δύναται να περιγραφούν προβλήματα που κατά τη δοκιμή (TEST DRIVE) μπορούν να αναγνωριστούν από τυχόν θορύβους, συμπεριφορά, απόκριση του οχήματος (ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, αναρτήσεις κ.λπ.).

Η “CHECK YOUR CAR” αποστέλλει την ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ με τα ευρήματα στον εντολέα στη διεύθυνση επικοινωνίας που θα της δοθεί, εντός 24 ωρών(Εργασίμων!) από τη διενέργεια της εντολής με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού εξοπλισμού, τον οπτικό έλεγχο και τη δοκιμή ΤEST DRIVE.

Η κατάσταση και τα ευρήματα που περιγράφονται στην ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αφορούν μόνο τη χρονική στιγμή του ελέγχου. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της “CHECK YOUR CAR” για προβλήματα που τυχόν διαπιστωθούν αμέσως μετά τη διενέργεια του ελέγχου ή αργότερα λόγω φθοράς, κακής χρήσης ή άλλων παραγόντων.

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της “CHECK YOUR CAR” για προβλήματα που δεν μπορούν να διαγνωστούν με τους πιο πάνω αναφερόμενους τρόπους ή που για τη διάγνωσή τους, απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μηχανικών ή άλλων τμημάτων του οχήματος.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η “CHECK YOUR CAR” γίνονται με βάση όλες τις προδιαγραφές της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και με την εμπειρία. Γίνονται με τον τρόπο που περιγράφηκε πιο πάνω και με σκοπό να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να λάβει γενική εικόνα του οχήματος. Δεν αποτελούν εγγύηση για τις λειτουργίες του οχήματος μετά το πέρας του ελέγχου.

Η “CHECK YOUR CAR” δεν αξιολογεί οικονομικά κανένα όχημα, ούτε εκτιμά κόστη επισκευής τυχουσών βλαβών του ελεγχόμενου οχήματος. Αυτό είναι ευθύνη του εν δυνάμει αγοραστή του οχήματος, που είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την αγορά ή μη του εξεταζόμενου οχήματος.

Η “CHECK YOUR CAR” δεν πιστοποιεί την γνησιότητα της ένδειξης του χιλιομετρητή κανενός οχήματος που έχει αλλοιωθεί .

Η “CHECK YOUR CAR” δεν ελέγχει την γνησιότητα οιουδήποτε  εγγράφου που αφορά το όχημα συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού συντήρησης (βιβλίου service) .

Η “CHECK YOUR CAR” δεν εξετάζει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη των εξοπλισμών ή των συστημάτων που μπορεί να διαθέτει το εξεταζόμενο όχημα, ούτε διασταυρώνει τις πληροφορίες των αγγελιών για  το όχημα ή την ύπαρξη των εξοπλισμών που περιγράφονται σε αυτήν(αγγελία). Επίσης η “CHECK YOUR CAR δεν δίνει πληροφορίες για τον κατάλογο των έξτρα μη εργοστασιακά τοποθετημένων εξοπλισμών που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στο όχημα, ούτε ελέγχει την ορθότητα ή την αποτελεσματικότητα τους, ούτε αν τέτοιου είδους εξοπλισμοί επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση ή χρήση του οχήματος .

Η “CHECK YOUR CAR” δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, μετά το πέρας του ελέγχου, για τυχούσες δυσλειτουργίες των επιμέρους λειτουργιών του οχήματος, ούτε εγγυάται για την αναγνώριση προβλημάτων που δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τον έλεγχο αυτού του τύπου ή που μπορεί να προκύψουν μετά τον έλεγχο λόγω κακής χρήσης ή φυσιολογικής φθοράς ή φθοράς που δεν μπορεί να αναγνωριστεί από τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.

Η Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου είναι ιδιοκτησία της CHECK YOUR CAR, δίδετε για Αποκλειστική Ενημέρωση του Εντολέα της και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου απεικονίζουν την κατάσταση του οχήματος την στιγμή του ελέγχου . Καμία προφορική αναφορά δεν δεσμεύει την Check Your Car παρά μόνο η παρούσα Γραπτή Αναφορά.

Η Αναλυτική Τεχνική Αναφορά παραμένει αναρτημένη για 30 ημέρες στον παρόν ιστότοπο. Κατόπιν διαγράφεται όπως και κάθε άλλο στοιχείο μαζί με όλα τα προσωπικά δεδομένα (εκτός ονόματος πελάτη) λόγω του περιορισμού του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.  Το Αρχείο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να το ¨κατεβάσει¨(download) και να το αποθηκεύσει σε δικό του μέσο σε μορφή PDF.

ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η “CHECK YOUR CAR” φέρει την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών του οχήματος που μπορεί να προκληθούν στη διάρκεια του ελέγχου κατά το TEST DRIVE και την άνοδο του οχήματος στις ράμπες ανύψωσης και με αποδεδειγμένη ευθύνη του μηχανικού που πραγματοποιεί τον έλεγχο.

Η “CHECK YOUR CAR” σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποζημίωσης για ζημιές έναντι τρίτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι ισχύει με βάση το νομικό πλαίσιο για την αστική ευθύνη ασφάλισης του οχήματος.

Η “CHECK YOUR CAR” δεν προβαίνει στον έλεγχο TEST DRIVE του οχήματος, εφόσον αυτό δεν κυκλοφορεί νόμιμα.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παροχή της παρούσης υπηρεσίας ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.